Študijný program

Progres

2 699 €

s DPH

Intenzívny 8-mesačný študijný program, ktorý zahŕňa balík ŠTART a ďalších 6 modulov plných praktických poznatkov a zručností, ktoré ocení každý podnikateľ, začiatočník, aj skúsený biznisman.

16 dní

Podľa rozvrhu

Offline

Typ

Pokročilý

Úroveň

5.0

Hodnotenie

O programe

Každý modul programu Progres má svoju tému, ktorú rozvedieme do najmenších detailov. Benefitom programu je množstvo príkladov
z praxe, situácií, ktoré sa môžu stať každému podnikateľovi.

Progres prevedie podnikateľa všetkými základnými piliermi podnikania – od financií, stratégie a obchodu cez dane, marketing, osobnostný rozvoj a personalistiku až po krízový manažment, efektívne nástroje práce s time manažmentom a otvorí nadstavbovú tému lídershipu.

Súčasťou štúdia je množstvo prednášok externých odborníkov, vďaka ktorým preniknete do témy a získate exaktné odpovede na svoje otázky. Benefitom akadémie je budovanie nových podnikateľských
a strategických partnerstiev a memoránd o spolupráci.

Pre koho

Čo získam

Časový harmonogram

Študijný harmonogram

4. - 5.11.2023

01. Firemná kultúra ako pilier stability a úspechu

Firemná kultúra

Máte zrozumiteľne zadefinovanú firemnú víziu a ciele, vedia vaši zamestnanci, kam vaša firma smeruje? Viete odprezentovať vašu firemnú kultúru a hodnoty, ktoré vyznávate? Položte základy vašej firmy s vedomím odvážnej vízie a stanovením merateľných cieľov.

15. - 16.11.2023

02. Podnikateľský plán ako základ podnikania

Vízia, poslanie a ciele firmy

Viete jasne a v skratke popísať, v čom je vaša spoločnosť výnimočná? Rozumie tomu aj váš potenciálny zákazník? Prečo je dôležité, aby každý podnikateľ mal jasne stanovenú víziu a poslanie? Akú presne funkciu majú správne navrhnutá vízia, poslanie a ciele?

Psychológia produktovej komunikácie

Pre koho je váš produkt navrhnutý? Ako ho používajú vaši zákazníci? Aký problém im váš produkt pomohol vyriešiť alebo aké výsledky im pomohol dosiahnuť?

Definovanie ideálneho zákazníka

Ak sa snažíte svojou ponukou osloviť všetkých, ľahko sa stane, že tá ponuka nebude rezonovať s nikým. Máte jasno v tom, kto presne je váš zákazník? Ako ho definujete, kde ho zasiahnete? Ako hovorí, ako vníma a rieši výzvy okolo seba a ako mu vy v tom pomáhate?

Definovanie konkurenčných výhod

Máte pravdivo zmapované svoje podnikateľské prostredie? Nemeškajte za konkurenciou, pripravte sa už dnes. V čom spočívajú vaše konkurenčné výhody? Budujete konkurenčné výhody na faktoch, ktoré sa dajú skopírovať a dobehnúť za 6 mesiacov? Ako na to správnym spôsobom?

Analýza silných a slabých stránok podnikania

Vedome robiť rozhodnutia na základe svojich silných stránok vás rýchlo posunie dopredu. Naučme sa, ako na to! Ako zdvojnásobiť to, čo funguje, využitím silných stránok? Ako šetriť čas vyhýbaním sa slabým stránkam?

Finančný rozpočet a obchodná strátegia

Ako stanoviť realistický finančný plán a navrhnúť obchodnú stratégiu, ktorá vás dostane k cieľom? Ako definovať plán, ktorý je šitý na mieru práve vám? Ako plniť ciele rozdelením plánov na akčné úlohy?

Akčné kroky na dosiahnutie cieľa

Ako nielen stanoviť poriadnu stratégiu, ale aj sa dostať k jej plneniu? Ako napojiť čiastkové úlohy na plány, aby ste sa krok za krokom posúvali k cieľom? Čomu sa vyhýbať, aby ste v tomto kroku nezlyhali ako väčšina priemerných podnikateľov?

2. - 3.12.2023

03. Efektívna organizačná štruktúra pre firmu každej veľkosti

Organizačná štruktúra

Ako budovať tímy? Ako nastaviť efektívny systém fungovania v spoločnosti každej veľkosti a prečo je dôležité pracovať s typológiou osobnosti, aby vaša firma rástla? V každej fáze rastu podniku viete nastaviť systém, vďaka ktorému bude vaša spoločnosť fungovať na autopilota.

6. - 7.1.2024

04. Spoznaj svoje skutočné ja

Väzenie ega

Ako funguje náš mozog a náš psychologický aparát? Prečo sa takto evolučne vyvinul? Aké sily v nás pôsobia, keď stretneme určité „spúšťače“ a prečo? Ako s týmito silami konštruktívne narábať?

Generačný vzor

Odkiaľ plynú naše hodnoty, ktoré tvoria prizmu, cez ktorú sa pozeráme na svet? Akým mechanizmom ich preberáme? Čo všetko dostaneme do vienka s tým „rodičovským vzorom“, ako sa tento prejavuje a čo robí? Každý má generačnú záťaž. Ako tieto vzorce roztaviť?

Žijeme v sociálnej samote

Ako vyrastáme a ako si ukladáme hodnoty a presvedčenia, ktoré nám pomáhajú fungovať? Táto koláž presvedčení, domnienok, identifikácií a hodnôt je pre každého unikátna a tvorí prizmu, cez ktorú sa pozeráme na svet. Neexistujú dve úplne rovnaké prizmy, preto nás nikto nikdy nemôže naplno pochopiť.

Nosíme masky, hráme mnoho rolí

Čo sú tieto roly? Matka, manželka, otec, manžel, kamarát, obchodný partner, kolega, známy, dieťa… Tých rolí je neúrekom a striedajú sa nevedome ako na autopilote. Kým hráme určitú rolu, nie sme sami sebou. Kto je ten, čo všetky tieto roly nosí?

Každý človek je zrkadlo

Prečo nevidíme, že keď hovoríme inému, hovoríme sebe? Prečo obviňujeme druhých za to, že v nás vzbudili hnev, napätie či podráždenosť? Čí je to hnev, napätie či podráždenosť? Ako to pretaviť

v aktívny nástroj?

Nájdenie sebavedomia

Deti sa rodia plné lásky a bez strachu. Tak ako sa dopracujeme k strachu? Ako sa posunieme od možnosti k nemožnosti? Prečo nám časom ubúda zo sebavedomia? Ako ho získať späť?

Na generačnom kolotoči

Ako identifikovať staré generačné pocity a vzorce?  Ako sa vymaniť z opakovania chýb, riadených generačnými vzorkami? Ako s nimi pracovať vedome v osobnom živote, aj v podnikaní?

20. - 21.1.2024

05. Čas sú peniaze - ako ho ovládnúť

Time manažment

Efektívne techniky time manažmentu, vďaka ktorým získate čas na svoju stranu. Tipy, ako si môžete odsledovať svoju pracovnú vyťaženosť a obmedziť prokrastináciu, techniky práce s delegovaním úloh, vyhodnocovaním a strategickým usporiadaním svojho pracovného kalendára.

10. - 11.2.2024

06. Správnymi nástrojmi k vysokej finančnej inteligencii

Cashflow

Finančné zdravie je základ každej úspešnej spoločnosti, naučte sa, ako sa oň starať, aby vaša firma rástla a mala dostatok cashflow. Ako dokážete skrátiť dodací čas a fakturovať v rýchlejšom časovom slede? Jednoduché, no vysoko účinné tipy, ako sa popasovať s cashflow, ako komunikovať ceny vašich služieb a ako nastaviť systémy v prospech príjmov na vašom firemnom účte.

2. - 3.3.2024

07. Nastavte si cestu k úspechu: účtovníctvo, právo a procesy

Účtovníctvo

Právne minimum, účtovné minimum, ako porozumieť účtovným závierkam a daňovému priznaniu, aby
z vašich znalostí profitovala vaša spoločnosť? Súčasťou modulu sú prednášky externých odborníkov, ktorí vďaka mnohoročným skúsenostiam poradia firmám rôznych veľkostí a s rozličnými výzvami.

6. - 7.4.2024

08. Riadenie projektov v 21. storočí

Projektový manažment

Odborné vzdelávanie na osvojenie si certifikovanej metodiky. Ako riadiť procesy vo firme tak, aby boli kvalitné, pre každého ľahko zrozumiteľné a najmä ušetrili čas? Ako správne nastaviť zadanie projektu
a vyhodnotiť ho, aby bol prínosom pre vašu firmu aj po ukončení? Nastavte firemné procesy od začiatku správne.

Mgr. Natália Vicsápi, MBA, LL.M

Mentorka a terapeutka

Ing. Monja Prole, MBA

Poradca v oblasti podnikania

Ako hodnotia moduly naši absolventi

Úprimné slová od niektorých našich absolventov, ktorí úspešne dokončili všetky moduly

Som vďačná za príležitosť byť účastníčkou Akadémie. Bola to veľká výzva, ale vďaka mentorkám. Som krok po kroku napredovala vo svojom podnikaní. Čaká ma ešte veľa väčších aj menších úloh, ktoré vďaka vedomostiam z akedémie zvládnem s koncepčne. Návod ako viesť firmu k prosperite je daný, ja potrebujem ísť ´dalej podľa toho . Naučila som sa, že úspech v podnikaní nie je o šťastí, viem ho dosiahnuť , keď pôjdem cestou, ktorú mi ukázali mentorky.

Adriana Eleková
ADring

Som rád že Monja a Natália spravili toto školenie. Vďaka Monje už viem prečo je dôležité plánovanie v podníkaní, a že aké chyby som spravil doteraz v mojom podnikaní. A Natália ukázala mi ako treba žiť vedome. Podľa mňa to je veľmi dôležité školenie, a vrelo odporúčam všetkým podnikateľom.

Gábor Deák

Natália a Monja sú perfektné mentorky. Pretože vás nasmerujú, podporia a zároveň poradia pri dôležitých rozhodnutiach. Moduly majú profesionálnu postupnosť a sled. Domáce úlohy boli pre mňa výzvou ale za to zlepšenia, ktoré na sebe vidím sú na nezaplatenie. Som rada, že som sa rozhodla investovať práve sem. Pretože som sa veľmi posunula aj osobnostne. Môj život sa postupne zlepšuje aj vďaka úžasným mentorkám.

Radka Senciová
TZT International Moving s.r.o.

Prečo sa rozhodnúť pre nás?

Bezpečné prostredie

Stretnutia v dôvernom a bezpečnom prostredí pomáhajú podnikateľom prekonávať prekážky.

Skúsenosti odborníkov z praxe

Moduly akadémie sú obohatené o prednášky expertov, ktorí prinášajú odborný pohľad do témy.

Zameranie na výsledky

Cvičenia a praktické zadania orientované na výsledky dávajú podnikateľom možnosti neustáleho rastu.

Objavenie svojho skrytého potenciálu

Každý modul prináša nové poznatky, vďaka ktorým sa podnikatelia učia nielen o svojom podnikaní, ale aj sami o sebe.

Profesionálny networking

Riadený networking umožňuje rýchlejšie rozširovať sieť vašich kontaktov a nadväzovať strategické partnerstvá.

Prihláška na štúdium

Neodkladajte viac svoj úspech a prihláste sa na podnikateľské štúdium už dnes. Začnite podnikať lepšie, efektívnejšie a robte viditeľné kroky vpred. Vyplnením tejto prihlášky si prednostne rezervujete svoj termín, keďže počet miest je obmedzený.