Študijný program

Štart

549 €

s DPH

Dve intenzívne školenia plné praktických vedomostí, ktoré vás naučia položiť základy úspešného podnikania a ukážu vám cestu vedomého života.

4 dni

Podľa rozvrhu

Online/Offline

Typ

Začiatočník

Úroveň

4.9

Hodnotenie

O programe

Absolventi programu Štart oceňujú praktické poznatky, vďaka ktorým dokázali položiť správne základy svojho podnikania a vedeli, ako si vypracovať plán a strategicky plánovať aktivity svojej spoločnosti.

Neoddeliteľnou súčasťou štúdia je aktívne hľadanie obchodných prienikov s ostatnými podnikateľmi. Je len na vás, ako veľmi chcete využiť potenciál podnikateľskej komunity a vydať sa na cestu úspechu.

Časť študijného programu je venovaná osobnostnému rastu. Naučte sa odomknúť svoj vnútorný potenciál a objaviť v sebe dostatok motivácie a sily na to, aby ste svoje sny naozaj naplnili. Miesto prekážok, strachov a vnútorných bojov sa sústreďte na plány, ktoré chcete realizovať.

Pre koho

Čo získam

Časový harmonogram

Študijný harmonogram

15. - 16.11.2023

01. Podnikateľský plán ako základ podnikania

Vízia, poslanie a ciele firmy

Viete jasne a v skratke popísať, v čom je vaša spoločnosť výnimočná? Rozumie tomu aj váš potenciálny zákazník? Prečo je dôležité, aby každý podnikateľ mal jasne stanovenú víziu a poslanie? Akú presne funkciu majú správne navrhnutá vízia, poslanie a ciele?

Psychológia produktovej komunikácie

Pre koho je váš produkt navrhnutý? Ako ho používajú vaši zákazníci? Aký problém im váš produkt pomohol vyriešiť alebo aké výsledky im pomohol dosiahnuť?

Definovanie ideálneho zákazníka

Ak sa snažíte svojou ponukou osloviť všetkých, ľahko sa stane, že tá ponuka nebude rezonovať s nikým. Máte jasno v tom, kto presne je váš zákazník? Ako ho definujete, kde ho zasiahnete? Ako hovorí, ako vníma a rieši výzvy okolo seba a ako mu vy v tom pomáhate?

Definovanie konkurenčných výhod

Máte pravdivo zmapované svoje podnikateľské prostredie? Nemeškajte za konkurenciou, pripravte sa už dnes. V čom spočívajú vaše konkurenčné výhody? Budujete konkurenčné výhody na faktoch, ktoré sa dajú skopírovať a dobehnúť za 6 mesiacov? Ako na to správnym spôsobom?

Analýza silných a slabých stránok podnikania

Vedome robiť rozhodnutia na základe svojich silných stránok vás rýchlo posunie dopredu. Naučme sa, ako na to! Ako zdvojnásobiť to, čo funguje, využitím silných stránok? Ako šetriť čas vyhýbaním sa slabým stránkam?

Finančný rozpočet a obchodná strátegia

Ako stanoviť realistický finančný plán a navrhnúť obchodnú stratégiu, ktorá vás dostane k cieľom? Ako definovať plán, ktorý je šitý na mieru práve vám? Ako plniť ciele rozdelením plánov na akčné úlohy?

Akčné kroky na dosiahnutie cieľa

Ako nielen stanoviť poriadnu stratégiu, ale aj sa dostať k jej plneniu? Ako napojiť čiastkové úlohy na plány, aby ste sa krok za krokom posúvali k cieľom? Čomu sa vyhýbať, aby ste v tomto kroku nezlyhali ako väčšina priemerných podnikateľov?

6. - 7.1.2024

02. Spoznaj svoje skutočné ja

Väzenie ega

Ako funguje náš mozog a náš psychologický aparát? Prečo sa takto evolučne vyvinul? Aké sily v nás pôsobia, keď stretneme určité „spúšťače“ a prečo? Ako s týmito silami konštruktívne narábať?

Generačný vzor

Odkiaľ plynú naše hodnoty, ktoré tvoria prizmu, cez ktorú sa pozeráme na svet? Akým mechanizmom ich preberáme? Čo všetko dostaneme do vienka s tým „rodičovským vzorom“, ako sa tento prejavuje a čo robí? Každý má generačnú záťaž. Ako tieto vzorce roztaviť?

Žijeme v sociálnej samote

Ako vyrastáme a ako si ukladáme hodnoty a presvedčenia, ktoré nám pomáhajú fungovať? Táto koláž presvedčení, domnienok, identifikácií a hodnôt je pre každého unikátna a tvorí prizmu, cez ktorú sa pozeráme na svet. Neexistujú dve úplne rovnaké prizmy, preto nás nikto nikdy nemôže naplno pochopiť.

Nosíme masky, hráme mnoho rolí

Čo sú tieto roly? Matka, manželka, otec, manžel, kamarát, obchodný partner, kolega, známy, dieťa… Tých rolí je neúrekom a striedajú sa nevedome ako na autopilote. Kým hráme určitú rolu, nie sme sami sebou. Kto je ten, čo všetky tieto roly nosí?

Každý človek je zrkadlo

Prečo nevidíme, že keď hovoríme inému, hovoríme sebe? Prečo obviňujeme druhých za to, že v nás vzbudili hnev, napätie či podráždenosť? Čí je to hnev, napätie či podráždenosť? Ako to pretaviť

v aktívny nástroj?

Nájdenie sebavedomia

Deti sa rodia plné lásky a bez strachu. Tak ako sa dopracujeme k strachu? Ako sa posunieme od možnosti k nemožnosti? Prečo nám časom ubúda zo sebavedomia? Ako ho získať späť?

Na generačnom kolotoči

Ako identifikovať staré generačné pocity a vzorce?  Ako sa vymaniť z opakovania chýb, riadených generačnými vzorkami? Ako s nimi pracovať vedome v osobnom živote, aj v podnikaní?

Mgr. Natália Vicsápi, MBA, LL.M

Mentorka a terapeutka

Ing. Monja Prole, MBA

Poradca v oblasti podnikania

Čo akadémia naučila našich absolventov?

Štúdium pomohlo podnikateľom nastaviť ich podnikanie od základov inak.

Monja je skvelá mentorka. Vďaka nej som si uvedomil, ako veľmi je dôležité v podnikaní plánovanie, kontrola plnenia cieľov a pomohla mi zo zostavením efektívneho podnikateľského plánu. Vďaka Natálii ma už nič nezastaví pri plnení mojich cieľov. Nič lepšie som nemohol pre seba a podnikanie spraviť.

Marek Černek
Tri klobásy s. r. o.

Najviac sa mi páči, že sa tu neriešia omáčky. Každý z modulov sa zameriava na nejakú stránku podnikania, ktorú by každý úspešný podnikateľ mal ovládať. Akadémiu by som určite odporučila všetkým začínajúcim podnikateľom ale aj podnikateľom, ktorí stagnujú alebo sa motajú stále na jednom mieste.

Júlia Cziroková
TARGETreal

Ďakujem za celé školenie. Každá časť má svoje opodstatnenie a veľký význam. Či už si urobiť prehľad situácie a následných krokov
v podnikaní, ale aj v osobnom živote. Ďakujem a veľmi odporúčam.

Daniel Schmidt
Online Future s. r. o.

Prečo sa rozhodnúť pre nás?

Bezpečné prostredie

Stretnutia v dôvernom a bezpečnom prostredí pomáhajú podnikateľom prekonávať prekážky.

Skúsenosti odborníkov z praxe

Moduly akadémie sú obohatené o prednášky expertov, ktorí prinášajú odborný pohľad do témy.

Zameranie na výsledky

Cvičenia a praktické zadania orientované na výsledky dávajú podnikateľom možnosti neustáleho rastu.

Objavenie svojho skrytého potenciálu

Každý modul prináša nové poznatky, vďaka ktorým sa podnikatelia učia nielen o svojom podnikaní, ale aj sami o sebe.

Profesionálny networking

Riadený networking umožňuje rýchlejšie rozširovať sieť vašich kontaktov a nadväzovať strategické partnerstvá.

Prihláška na štúdium

Neodkladajte viac svoj úspech a prihláste sa na podnikateľské štúdium už dnes. Začnite podnikať lepšie, efektívnejšie a robte viditeľné kroky vpred. Vyplnením tejto prihlášky si prednostne rezervujete svoj termín, keďže počet miest je obmedzený.