Zaštita ličnih podataka      

Principi zaštite privatnosti i obrade ličnih podataka u kompaniji i informacija koje pruža operater

U skladu sa Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta (EU) 2016/679, koja je na snazi i primenjuje se od 25.05.2018. godine, kao i Zakonom br. 18/2018 o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu samo „Zakon i GDPR“) i (u daljem tekstu samo „Uslovi“).

Operatorom prema ovim uslovima smatra se:

Trgovinsko preduzeće BIZNISOVÉ STRATÉGIE s.r.o. (u daljem tekstu samo “operater”).

Poštujemo pravila i zato nam je važna zaštita vaših ličnih podataka. Lične podatke obrađujemo u skladu sa ovim uslovima.

Davanjem saglasnosti za obradu ličnih podataka na portalu www.balkanbusiness.network, osoba koja je u pitanju slobodno izražen pristanak, konkretan, informisan i nedvosmislen izraz vaše volje u vidu nedvosmislene afirmativne akcije u skladu sa GDPR-om i zakonom.

Svrha obrade podataka o ličnosti, pravni osnov, kategorija ličnih podataka, rok za brisanje i objavljivanje.

P.č.Sekvenčni broj podatakaKategorija ličnih podatakaSvrha obradePravna osnova obradeRok za brisanje ličnih
1.

i) e-mail

ii) ime, prezime, fotografija/video

Objavljivanje ličnih podataka

Svrha obrade ličnih podataka je slanje biltena.

Svrha obrade ličnih podataka je vidljivost, povećanje pružanja usluga, propagiranje operatera.

i) i ii)

u smislu čl. 6 ods. 1 pism. a) Narijadenija

i) i ii)

5 rok od davanja saglasnosti/do povlačenja saglasnosti

i) Nezverejnju sa

ii) društvene mreže, veb stranice

2ime, prezime, titula, imejl, telefon. kontakt., podpis, adresa (udaje uvedene v zaveti)

IS pravna prav a prednachnych osob

Svrha obrade ličnih podataka je da vibavovanie zahteva fizičkih lica u cilju primene njihovih prava ako su pogođena lica u skladu sa Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta (EU) 2016/679 o zaštiti fizičkih lica prilikom obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

U skladu sa čl. 6 ods. 1 pism. c) Nariadenia5 rok od zahtevaNezverejnjuju sa
3ime, prezime, adresa, e-mail, broj telefona i detalji o plaćanju

IS e-prodavnica

Svrha obrade podataka o ličnosti je zaključivanje i ispunjavanje kupoprodajnog ugovora, obrada plaćanja, dodavanje proizvoda ili obavljanje drugih srodnih aktivnosti (ukoliko je, na primer, reklamiranje i druge obaveze vezane za zakonsku regulativu u oblasti zaštite potrošača). ), zaključeno preko https://vonetgroup.sk/ medzi pravokatelom a kupuiucim. E-mail i telefon. contact serjeia aj ako komunikačny sredek.

U skladu sa čl. 6 ods. 1 pism.

b) Nariadenia

10 dana od isteka ugovoraNezverejnjuju sa
 Ime, prezime, adresa, kontakt detalji

Reklamacie

Svrha je plaćanje prava odgovornosti za greške u robi ili uslugama pruženim kupcima (klijentima) kojima je potrebna posebna ispravka ili zamena. Zabespečenie fungovania pravnich vachnosov medzi travačucatelom i pravnatnou osobou, pri vibavovani reklamacio, pravetnosti spravnosti i kvalite tavaru i servijs pravim travacvatelom.

U skladu sa čl. 6 par. 1 pismo

c) Pravilnik

10 godinaNisu objavljeni
 Ime, prezime, telefon broj

Pružanje usluga

Svrha obrade ličnih podataka je pružanje usluga u oblasti mentorstva i koučinga.

U skladu sa čl. 6 par. 1 pismo b)2 godineNisu objavljeni
5titula, ime, prezime, adresa i, u slučaju stranca (vrsta boravka), broj bankovnog računa, informacije o uplati, broj telefona, e-mail, potpis

Računovodstveni dokumenti IS

Računovodstvo je standardni ekonomski informacioni sistem čija je srž računovodstvo. U relevantni IS takođe uključujemo obradu naloga, ulazne fakture i fakturisanje kupaca, kontakt sa bankom, vođenje kase, obezbeđivanje gotovinskih primanja i troškova, upravljanje skladištem, evidentiranje investicionih nekretnina (uključujući automatsku amortizaciju) i male imovine , vođenje jednokratnog/dvostrukog knjigovodstva organizacije, vršenje revizija

U skladu sa čl. 6 par. 1 pismo c) Pravilnik10 godinaNisu objavljeni
6ime i prezime, titula, imejl, broj telefona, kompanija i pozicija

Obuka o IS

svrha obrade podataka o ličnosti je obezbeđivanje obrazovne delatnosti. Lične podatke obrađujemo na zakonskom osnovu, obrada je neophodna za izvršenje ugovora u kome je pogođeno lice strana, ili za preduzimanje mera na osnovu zahteva pogođenog lica pre zaključenja ugovora, čl. 6 par. 1 pismo b) GDPR vezu sa legitimnim interesom.

U skladu sa čl. 6 par. 1 pismo b)2 godineNisu objavljeni
7veb sadrži i logotipe pojedinačnih društvenih mreža, tzv dodaci.

Okruženje na mreži

Pokrećemo sopstvene profile na društvenim mrežama (detalji u članu 3)

Ako ne kliknete na logotipe, podaci neće biti preneti na društvene mreže. Klikom na ove logotipe prihvatate komunikaciju sa serverima društvene mreže, čime kreirate vezu internet pretraživača vašeg odgovarajućeg krajnjeg uređaja sa serverom naše veb stranice/aplikacije i oni se privremeno čuvaju u log fajlovima, tzv. datoteke sa beleškama.

(statistički podaci)

U skladu sa članom 6. st 1 pismo f) Pravilniksvaki operater društvene mreže određuje dužinu obrade OU u svojim uslovimaNisu objavljeni
8ime, prezime, zvanje, potpis, radna, funkcionalna ili uslužna klasifikacija, stručno odeljenje, mesto rada, broj telefona (firma), broj faksa (firma), e-mail (firma), identifikacija podaci o poslodavcu

IS evidencije predstavnika kupaca i zaposlenih u dobavljačima

Održavanje baze podataka predstavnika, odnosno zaposlenih kod dobavljača i kupaca u cilju obavljanja njihovih radnih, službenih i funkcionalnih dužnosti i obezbeđivanja nesmetanih odnosa dobavljač-kupac.

U skladu sa čl. 6 par. 1 pismo f) Pravilnik10 godina od prestanka ugovornog odnosaNisu objavljeni
9Ime, prezime, e-pošta, broj telefona, naziv kompanije, poruka

Obrazac za kontakt

Svrha obrade ličnih podataka je kontaktiranje operatera.

U skladu sa čl. 6 par. 1 pismo a) PravilnikKSKSNisu objavljeni
10Ime, prezime, e-pošta, broj telefona, naziv kompanije, poruka

Besplatne konsultacije

Svrha obrade ličnih podataka je pružanje besplatne konsultacije kupcu.

U skladu sa čl. 6 par. 1 pismo b) PravilnikKSKSNisu objavljeni
 1. Društvene mreže

Operater je odgovoran za prikupljanje podataka, a delimično i operateri platformi društvenih mreža. U određenim operacijama obrade nastupamo kao zajednički operateri u smislu čl. 26 tačka 4 Pravilnika.

Operater upravlja ovim zabavnim stranicama na sledećim platformama:

 • Facebook
 • INSTAGRAM
 • LinkedIN

Operateri ovih društvenih mreža imaju svoja prihvaćena pravila, servisnu infrastrukturu i svoje odredbe za zaštitu ličnih podataka. Na zaštitu ličnih podataka dotičnih lica primenjuju se poslovni i ugovorni uslovi navedenih kompanija. Korisnici društvenih mreža su odgovorni za sadržaj i svoje profile. Detaljnije informacije o obradi ličnih podataka od strane operatera možete pronaći u nastavku:

– Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

– INSTAGRAM: https://help.instagram.com/519522125107875

 – LinkedIN: linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy

Svrha obrade ličnih podataka je upravljanje sopstvenim profilima FUN PAGE na društvenim mrežama i komunikacija sa vama kao građanima, interakcija sa temama u vezi sa opštinom, kao i odgovaranje na relevantna pitanja u komentarima, npr. Facebook/Instagram/LinkedIN.

Anonimne statističke podatke o vašim posetama možemo da dobijemo preko funkcije pod nazivom Facebook Insight, koju nam Facebook besplatno pruža pod nepromenljivim uslovima korišćenja. Ovi podaci se prikupljaju putem skrivenih datoteka (u daljem tekstu „kolačići (ID) fajlovi“), od kojih svaka sadrži jedinstveni korisnički kod koji je aktivan u periodu od dve godine i koji Facebook čuva na hard disku računara ili posetioci sajta za obožavaoce drugih uređaja. Korisnički kod, koji se može dodeliti podacima za povezivanje korisnika registrovanih na Fejsbuku, prikuplja se i obrađuje prilikom otvaranja fan stranica.

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti je član 6. st 1 pismo đ) legitimni interes.

Lične informacije koje objavljujete na našim stranicama društvenih medija „ZABAVNA STRANICA“, kao što su komentari, lajkovi, video snimci, slike itd. biće objavljeno preko platforme društvenih mreža. Mi naknadno ne obrađujemo lične podatke u bilo koju drugu svrhu. Operater zadržava pravo da izbriše takve komentare i drugi sadržaj kao što su video snimci, slike itd., ako se radi o kršenju važećeg zakonodavstva (komentari mržnje, uvredljivi komentari, rasistički ili na drugi način krše osnovna ljudska prava i slobode) taj sadržaj i pravo da podelite svoje doprinose u slučaju da komunicirate putem društvenih mreža.

Objave se čuvaju na našoj vremenskoj liniji neograničeno vreme ili dok ih vi kao građani koji komentarišu više nemate, ili ih mi kao operater ne izbrišemo.

 1. TREĆA LICA

4.1 Lične podatke obrađuju naši zaposleni, koji su propisno upućeni o postupanju sa ličnim podacima i koji su potpisali ugovor o poverljivosti.

4.2 Vaši lični podaci mogu biti dostavljeni trećim licima. Prilikom obrade naloga i ispunjenja ugovora, podaci se dostavljaju i trećim licima kao što su banke, računovodstvene kuće, partneri, itd., npr.:

 • Google LLC – Google Ireland Limited, Gordon House, Barrov Street, Dublin 4, Irska/Irska (alatke za onlajn marketing),
 • Google analitika – Google Ireland Limited, Gordon House, Barrov Street, Dublin 4, Irska/Irska (statistika),
 • Facebook, Inc. (alatke za onlajn marketing), Facebook Inc., 1601 Villov Road, Menlo Park, CA 94025, Sjedinjene Države,
 • Facebook Pikel, Facebook Inc., 1601 Villov Road, Menlo Park, CA 94025, Sjedinjene Države,
 • INSTAGRAM (marketing), Instagram LLC, ATTN: Arbitration Opt-out 1601 Villov Rd. Menlo Park, CA 94025, Sjedinjene Američke Države,
 • Microsoft Corporation, Redmont 980 52 Vashington, United States (društvena mreža LINKEDIN),
 • IOUTUBE, (marketing), IouTube LLC, 901 Cherri Avenue, San Bruno, CA 94066, Sjedinjene Američke Države,
 • The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Sjedinjene Američke Države (Mailchimp aplikacija),
 • Računovodstvena kuća, advokatska kancelarija,
 • Aplikacija – Google, iOS,
 • Programeri, veb hosting.
 • Pai Pal.
 • Slovačka pošta.
 1. MLAĐE od 16 GODINA

U vezi sa ponudom usluga informacionog društva, operater obrađuje lične podatke na zakonit način na osnovu saglasnosti dotičnog lica, ako je lice navršilo 16 godina. Ovaj portal nije direktno namenjen osobama mlađim od 16 godina.

 1. VREME OBRADE

Operater obrađuje lične podatke samo kada je to neophodno i poštuje principe obrade ličnih podataka. U slučaju da nam je data saglasnost, onda za period davanja saglasnosti ili opoziva saglasnosti. Ako lične podatke obrađujemo na osnovu zakona, npr. računovodstvene dokumente obrađujemo 10 godina.

Podatke dobijene u marketinške svrhe putem kolačića operater obrađuje za ceo period saglasnosti za korišćenje kolačića, tj. za period kada dozvolite skladištenje kolačića u vašem pretraživaču, ili dok se ne iznese prigovor protiv obrade vaših podataka u ovu svrhu.

Dalju obradu podataka o ličnosti van navedenih rokova operater sprovodi samo ako je to neophodno za ispunjenje obaveza koje proizilaze iz važećih zakonskih propisa. Tačna specifikacija je data u čl. 2 za svaku pojedinačnu svrhu obrade ličnih podataka.

 1. TRANSFER U TREĆU ZEMLJU

Operater nema nameru da prenese OU u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, uključujući identifikaciju zemlje ili međunarodne organizacije. Međutim, neki od primalaca mogu imati servere koji se nalaze van EU (Gugl, Fejsbuk). Ovi serveri se mogu nalaziti u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD). Kompanije sa sedištem u SAD koje imaju pristup OU sertifikovane su po takozvanom sistemu zaštite privatnosti. u Private Shields i razmotriti kompanije da obezbede adekvatan nivo zaštite.

Ovaj prenos se odvija samo uz striktno poštovanje GDPR-a.

 1. AUTOMATSKO PROFILIRANJE

Operater koristi automatizovano profilisanje preko Facebook Pikela i korišćenje koda merenja Google analitike. Operater koristi ove aplikacije u svrhu optimizacije svojih stranica.
Google analitika je analitička alatka koja pomaže vlasnicima veb lokacija i aplikacija da razumeju kako njihovi posetioci koriste ove resurse. Moguće je koristiti skup kolačića i prikupljati informacije i statističke podatke o korišćenju veb sajtova bez lično identifikovanja pojedinačnih posetilaca Google-a. Više o “kolačićima” možete pronaći u odeljku 12.

Facebook Pikel je kod koji se postavlja na našu veb stranicu. Uz pomoć kolačića, koji se automatski postavljaju u pretraživač klijenta, možemo pratiti vaše ponašanje na vašoj veb stranici. Facebook Pikel nam nudi informacije o konverzijama iz vaših Facebook oglasa, nudi mogućnost ponovnog marketinga kupaca koji su već posetili našu veb stranicu, ali je takođe pogodan za izgradnju publike. Više o “kolačićima” možete pronaći u odeljku 12.

 1. IP ADRESA

Je skup brojeva koji jedinstveno identifikuju uređaj u računarskoj mreži.

Sa stanovišta zaštite ličnih podataka, IP adresa se može klasifikovati kao podaci koji se odnose na lice koje se može identifikovati.

IP adresa postaje lični podaci ako:

IP adresa je lični podatak ako je obrađuje provajder internet veze zajedno sa drugom identifikacijom (ime, imejl…),

 • statičke IP adrese koje koriste fizička lica/pojedinci moraju se smatrati ličnim podacima,
 • dinamička IP adresa će se smatrati ličnim podacima u slučaju da dobavljač onlajn usluga obrađuje druge identifikatore koji se smatraju ličnim podacima (npr. ime, prezime, e-mail, itd.) zajedno sa dinamičkom IP adresom.
 1. BEZBEDAN PRENOS PODATAKA

Vaši lični podaci se bezbedno prenose zahvaljujući šifrovanju. SSL (Secure Socket Laier) sistem kodiranja najčešće se koristi za bezbednu komunikaciju sa veb serverima. Lični podaci u našim sistemima kao i na veb stranici su obezbeđeni odgovarajućim tehničkim i organizacionim merama od gubitka, uništenja, izmene i daljeg širenja podataka od strane neovlašćenih lica.

 1. PRAVA DOBITNIH

Dotična osoba ima pravo prema GDPR-u na (i) pravo na ispravku, (ii) pravo na brisanje, (iii) pravo na prenosivost podataka, (iv) pravo na prigovor, (v) pravo na opoziv saglasnost, (vi) pravo na pristup informacijama.

 • Pravo na ispravku.

Pogođena osoba ima pravo da operater ispravi netačne OU koje se tiču njegove osobe i dopuni nepotpuno OU bez nepotrebnog odlaganja.

 • Pravo na brisanje.

Pogođena osoba ima pravo da operater izbriše lične podatke koji se odnose na njega bez nepotrebnog odlaganja. Operater je dužan da izbriše ove OU bez nepotrebnog odlaganja ako je ispunjen bilo koji od sledećih razloga:

 • PO više nije potrebno za svrhu za koju je dobijeno ili obrađeno,
 • dotično lice opoziva saglasnost za obradu podataka o ličnosti za najmanje 1 određenu svrhu ili je saglasnost nevažeća ako je njeno davanje isključeno posebnim propisom,
 • dotična osoba protivi se obradi OU ako se radi o direktnom marketingu, uključujući profilisanje,
 • OU se obrađuju ilegalno,
 • razlog za brisanje je ispunjenje obaveze po ovom zakonu, posebnom propisu ili međunarodnom ugovoru na koji je Republika Slovačka vezana, ili
 • lični podaci su dobijeni u vezi sa ponudom usluga informacionog društva, dotično lice je mlađe od 16 godina.

Ukoliko je operater objavio lične podatke i dužan je da ih izbriše, dužan je da preduzme i adekvatne mere bezbednosti, uključujući tehničke mere, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove njihove primene, kako bi obavestio druge operatere koji obrađuju lične podatke. podatke dotičnog lica o njegovom zahtevu da ovi operateri izbrišu reference na njegov OJ i njihove kopije ili otpise.

 • Pravo na prenosivost podataka.

Dotična osoba ima pravo da pribavi TOS koji se njega tiču i koje je dao operateru u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu i ima pravo da prenese ove TOS na drugog operatera – prodavca, ako je to tehnički moguće. a ako:

 • OU se obrađuje na osnovu pristanka dotičnog lica, na osnovu ugovora i na osnovu pristanka dotičnog lica, koji je nevažeći ako je posebnim propisom isključena njegova odredba,
 • Obrada porudžbine se vrši automatizovanim sredstvima.
 • Pravo na prigovor

Pogođeno lice ima pravo prigovora na obradu ličnih podataka koji se na njega odnose u svrhu direktnog marketinga, uključujući profilisanje u meri u kojoj je to povezano sa direktnim marketingom, operater je dužan da izričito obavesti pogođeno lice o njegova/njena prava najkasnije prilikom prve komunikacije sa njim/njom, pri čemu se informacije o ovom pravu moraju dati jasno i odvojeno od svih drugih informacija. Pogođeno lice može ostvariti svoje pravo na prigovor automatizovanim sredstvima koristeći tehničke specifikacije.

 • Povucite saglasnost

Dotična osoba ima pravo da u bilo kom trenutku povuče saglasnost za obradu ličnih podataka koji se na njega odnose. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade ličnih podataka na osnovu saglasnosti pre njenog povlačenja; pre davanja saglasnosti dotično lice mora biti obavešteno o ovoj činjenici. Dotična osoba može opozvati saglasnost na isti način na koji je dala saglasnost.

Možete da povučete svoju saglasnost – klikom na

 • Pravo na pristup informacijama.

Pogođena osoba ima pravo da od operatera dobije potvrdu da li se lični podaci koji se odnose na njega obrađuju. Ako operater obrađuje takve lične podatke, subjekt podataka ima pravo da dobije pristup ovim ličnim podacima i informacijama o:

 • svrhe obrade OU,
 • kategorije obrađenih OU – u našem slučaju to su obične OU, operater ne obrađuje posebnu kategoriju OU,
 • identifikacija primaoca ili kategorije primaoca kome su OU bili ili će biti dostavljeni, posebno primaoca u trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji, ako je moguće,
 • period zadržavanja OU; ako to nije moguće, podatke o kriterijumima za njegovo određivanje,
 • pravo da zahtevate od operatera ispravku ličnih podataka koji se odnose na dotičnu osobu, njihovo brisanje ili ograničavanje njihove obrade, ili pravo na prigovor na obradu ličnih podataka,
 • pravo na podnošenje predloga za pokretanje postupka,
 • izvori OU, ako lični podaci nisu dobijeni od dotične osobe,
 • u prisustvu automatizovanog individualnog odlučivanja, uključujući profilisanje, u ovim slučajevima, operater će subjektu podataka dati informacije, posebno o korišćenom postupku, kao i značaju i očekivanim posledicama takve obrade podataka za subjekta podataka.

Operater je dužan da na osnovu ovog zahteva dostavi informacije u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog zahteva. Operater može da produži ovaj rok za još 60 dana, o odlaganju ćemo vas obavestiti.

Za ponovljeno odredbu OU koju zahteva dotična osoba, operater može naplatiti razumnu naknadu koja odgovara administrativnim troškovima. Operater je dužan da obezbedi OU pogođenom licu na traženi način ili prema njegovom zahtevu.

Operater zadržava pravo da proveri dotičnu osobu i da sazna da li je u pitanju određena osoba. Verifikacija se sastoji u davanju dodatnih informacija, npr. kroz kontrolna pitanja. Verifikacija je važna sa stanovišta pružanja informacija o OU koje operater obrađuje radi zaštite ličnih podataka.

 • Pravo na podnošenje predloga za pokretanje postupka od strane dotične osobe.

Pogođena osoba treba da podnese žalbu nadzornom organu, a to je Kancelarija za zaštitu ličnih podataka Republike Slovačke, Hranična 12, 820 07 Bratislava 27; tel. Broj: +421 /2/ 3231 3214; e-pošta: statni.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. U slučaju podnošenja predloga u elektronskoj formi, neophodno je da ispunjava uslove iz § 19 stav 1 Zakona br. 71/1967 Coll. o upravnom postupku (administrativna taksa), ili podneti predlog za pokretanje postupka prema § 100 Zakona.

 1. KOLAČIĆI

12.1 U skladu sa § 55 st. 5 Zakona o NRSR br. 351/2011 Zb. o elektronskim komunikacijama, sa izmenama, želimo da vas obavestimo o korišćenju kolačića i skrenemo vam pažnju na mogućnost promene podešavanja vašeg internet pretraživača u slučaju da niste zadovoljni trenutnim podešavanjima za korišćenje kolačića.< /strong>

Ova politika sadrži informacije o tome kako operater koristi kolačiće i slične tehnologije (u daljem tekstu „kolačići“ ili „kolačići“).

12.2 Šta su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se mogu poslati u internet pretraživač kada posećujete veb lokacije i uskladištiti ih na vašem uređaju (računaru ili drugom uređaju sa pristupom Internetu, kao što je pametni telefon ili tablet). Kolačići se čuvaju u fascikli datoteka vašeg pretraživača. Kolačići obično sadrže naziv veb stranice sa koje potiču, validnost i vrednost. Sledeći put kada posetite stranicu, veb pretraživač ponovo učitava datoteke kolačića i šalje ove informacije nazad veb lokaciji koja je prvobitno kreirala kolačiće. Kolačići koje koristimo ne štete vašem računaru.

Kategorija 1Neophodni kolačići
 Ovi kolačići su neophodni za korišćenje naše veb stranice i korišćenje njenih funkcija. Bez ovih kolačića, usluge kao što su korpa za kupovinu ili elektronsko fakturisanje ne mogu da funkcionišu. Kolačići u ovoj kategoriji moraju uvek biti omogućeni. Oni su neophodni za osnovnu funkciju veb aplikacije i njen bezbedan rad. Zbog toga ga nije moguće isključiti i nije potrebna saglasnost za njihovo skladištenje.
Kategorija 2Funkcionalni kolačići
 Ovi kolačići služe za povećanje funkcionalnosti i personalizacije, omogućavaju našoj veb stranici da zapamti vaše izbore tokom pregledavanja. Na primer, možemo da uskladištimo vašu geografsku lokaciju u kolačić da bismo bili sigurni da prikazujemo veb lokacije lokalizovane za vašu oblast. Takođe možemo zapamtiti elemente kao što su veličina teksta, fontovi i drugi prilagodljivi veb elementi. Ovi kolačići se takođe mogu koristiti za praćenje proizvoda koje ste već pogledali kako ne bi došlo do nepotrebnog ponavljanja. Informacije koje prikupljaju ovi kolačići ne identifikuju vas lično.
Kategorija 3Učinak (statistički)
 Ovi kolačići se koriste za prikupljanje informacija o tome kako koristite našu veb stranicu. Oni nam pomažu da odredimo koje stranice posećujete ređe. Koristimo podatke da bismo optimizovali naše veb stranice i pojednostavili navigaciju na njima. Ovi kolačići se takođe koriste da obaveštavaju partnerske entitete da ste otišli na neku od naših veb lokacija sa veb lokacije partnera i da li je vaša poseta nastavljena kupovinom proizvoda ili usluge od nas, uključujući detalje o kupljenom proizvodu ili usluzi. Sve informacije koje prikupljaju ovi kolačići su objedinjene i stoga anonimne.
Kategorija 4Kolačići trećih strana
 Stranice sadrže veze i integrisani sadržaj sa drugih veb lokacija. Stoga, tokom korišćenja naše veb stranice, mogu se kreirati kolačići koji ne podležu kontroli. Primer ovoga je ako pregledana veb lokacija koristi alatku za analitiku ili marketinšku automatizaciju treće strane (kao što su Google-ovi alati) ili prikazuje sadržaj veb stranice treće strane, npr. Jutjub ili Fejsbuk. Ovo rezultira prihvatanjem kolačića sa ovih usluga trećih strana. Sajt ne može imati kontrolu nad skladištenjem niti pristup ovim datotekama kolačića. Ako želite da znate kako ove treće strane koriste kolačiće, pročitajte politiku privatnosti i politiku kolačića ovih trećih strana.

12.3 Pravne osnove za korišćenje kolačića.

U slučaju kolačića koje koristimo u statističke svrhe ili za rad veb stranice, koristimo ih na osnovu člana 6. st. 1 pismo f) GDPR. Naš legitimni interes proizilazi iz gore navedenih ciljeva. Lični podaci koje obrađujemo su IP adresa, lokacija, uređaj sa kojeg pristupate, dužina vremena koje provodite na veb lokaciji, omiljena vremena posetilaca sajta, interesovanja i hobiji posetilaca sajta. Google podatke obrađuje u anonimnom obliku i nije moguće identifikovati pojedinačne korisnike uobičajenim sredstvima.

U slučaju kolačića, koje koristimo za marketing, obrađujemo lične podatke na osnovu zakonske saglasnosti dotičnog lica, član 6 st. 1 pismo a) GDPR.

12.4 Ne želim da koristim kolačiće, kako to promeniti?

Možete da podesite kolačiće koji se koriste na https://vonetgroup.sk/ u svom veb pregledaču. Većina internet pretraživača je prvobitno podešena da automatski prihvata kolačiće. Ovu postavku možete promeniti tako što ćete blokirati kolačiće ili tako što ćete vas obavestiti da li će kolačići biti poslati na vaš uređaj.

Uputstva za promenu kolačića mogu se naći u pomoći svakog pretraživača. Ako koristite različite uređaje za pristup stranicama (npr. računar, pametni telefon, tablet), preporučujemo da svaki pregledač na svakom uređaju prilagodi kolačiće vašim željama. Možete da izbrišete kolačiće u pretraživaču pojedinačno ili sve odjednom, bilo direktno (ako zna gde se čuvaju) ili koristeći pretraživač.

Sramota prilikom brisanja kolačića:

Uputstva za blokiranje i brisanje kolačića iz najčešće korišćenih pregledača

12.5 Koje kolačiće koristimo?

Neophodno

Neophodni kolačići pomažu u kreiranju upotrebljivih veb lokacija tako što omogućavaju osnovne funkcije kao što su navigacija sajtom i pristup zaštićenim oblastima veb lokacija. Veb lokacije ne mogu ispravno funkcionisati bez ovih kolačića.

ImeDobavljačSvrhaVaži doTip
FacebookFacebookpodrška za dugmad za sviđanje i deljenje na blogu3 mesecadruštveno
IoutubeGooglepogledajte ioutube video snimke na stranici13 meseciponovno oglašavanje

Statistika

Statistički kolačići pomažu vlasnicima veb lokacija da razumeju kako da komuniciraju sa posetiocima veb lokacija prikupljanjem i anonimnim prijavljivanjem informacija.

ImeProvajderSvrhaVaži doTip
Google analitikaGooglepribavljanje anonimnih statističkih podataka o korišćenju veb-sajta2 godineanalitika

Marketing

Marketinški kolačići se koriste za praćenje posetilaca na veb lokacijama. Namera je da se prikažu oglasi koji su relevantni i zanimljivi za pojedinačne korisnike, a samim tim i vredniji za objavljivače i oglašivače treće strane.

ImeProvajderSvrhaVaži doTip
Google AdVordsGoogleidentifikacija u okviru Google AdVords reklamne mreže, ponovno ciljanje oglašavanja na osnovu radnje korisnika (ponovno oglašavanje)2 godineponovno oglašavanje
Facebook PikelFacebookidentifikacija u okviru Facebook mreže za oglašavanje, ponovno ciljanje oglašavanja na osnovu radnje korisnika (ponovno oglašavanje)3 mesecaponovno oglašavanje
Dvostruki klikGoogleidentifikacija u okviru Doubleclick reklamne mreže, ponovno ciljanje oglašavanja na osnovu radnje korisnika (ponovno oglašavanje)13 meseciponovno oglašavanje
 1. Pribavljanje i obrada anonimnih podataka

Ova veb lokacija koristi softver za analizu korišćenja sajta. Ocenjivanjem ovih podataka stičemo važna saznanja o korisničkim preferencijama. Ovo znanje pomaže da se poboljša kvalitet ponude. Sa svakom posetom sajtu, sledeći podaci se posebno beleže bez ograničenja:

 • Anonimni oblik IP adrese koja je poslala zahtev.
 • Datum i vreme slanja zahteva.
 • Naziv pregledane stranice ili fajl.
 • Veza sa koje stranice ste došli do ove stranice.
 • Pregledač i verzija pregledača koje koristi korisnik.
 • Operativni sistem koji korisnik koristi.

Ovi podaci se procenjuju u statističke svrhe. U ovom slučaju, radi se isključivo o informacijama koje ne dozvoljavaju povezivanje sa vašom osobom. Kao korisnik, ostajete anonimni.

 1. Korišćenje veb stranice od strane maloletnika

14.1 Imajte na umu da sve onlajn alate na našoj veb stranici koji obrađuju lične podatke mogu koristiti samo osobe koje su navršile 16 godina. Zabranjeno je korišćenje onlajn alata i rezultirajuća obrada podataka od strane korisnika ispod ove starosne granice bez saglasnosti roditelja/zakonskih zastupnika. Ako takvi lični podaci ipak budu obrađeni, prestaćemo da ih obrađujemo čim saznamo za njih.

15 IMATE LI PITANJA?

U slučaju bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi sa obradom ličnih podataka, možete nas kontaktirati, rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja.
Kontakt detalji operatera:

 

BIZNISOVÉ STRATÉGIE s.r.o.,

Okružná 15,

900 45 Malinovo,

Matični broj: 53 395 832

 

Kontakt informacije:

e-pošta: info@balkanbusiness.group

Kontakt: 0905 519 775

Kontakt podaci odgovornog lica: ako je identifikovano.

Kontakt podaci: e-mail: info@balkanbusiness.group

16 ZAVRŠNIH ODREDBA

Ove informacije postaju važeće i na snazi …………………………… Operater zadržava pravo da promeni ove uslove u slučaju a promena u obradi OU u kompaniji i u slučaju zakonske promene.

________________________________________________________________________________

PRILIKOM ZAVRŠENJA NARUDŽBINE:

Opcije za dobijanje saglasnosti:

 • Potvrđujem da sam pročitao i upoznao se sa
 • Potvrđujem da sam se obavestio o obradi ličnih podataka od strane operatera.
 • Izjavljujem da imam više od 16 godina.
 • Slažem se (želim da primam bilten, informacije o promocijama i drugim marketinškim aktivnostima), mogu da opozovem ovu saglasnost u bilo kom trenutku. Mogu da pronađem informacije o marketinškim aktivnostima

KONTAKT FORMULAR:

Opcije za dobijanje saglasnosti:

 • Slažem se sa obradom ličnih podataka u svrhu kontaktiranja operatera. Detaljnije informacije o obradi ličnih podataka možete pronaći

BESPLATNE KONSULTACIJE

 • Kupac je obavešten o obradi ličnih . Operater će obraditi lične podatke navedene u nalogu u svrhu pružanja besplatnih konsultacija i u skladu sa Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta (EU) 2016/679 o zaštiti fizičkih lica u obradi ličnih podataka. i o slobodnom kretanju takvih podataka i Zakon br. 18/2018 Zb. o zaštiti podataka o ličnosti.